Redovna godišnja Skupština KS Vukovarsko-srijemske,ILOK,22.12. 2018.

22.12.2018. u Iloku,
je održana redovna godišnja Skupština KS Vukovarsko-srijemske,
na kojoj su  jednoglasno usvojena izvješća:
-izvješće o radu predsjednika Dražena Pejića, (između dvije Skupštine)
-financijsko izvješće tajnika Ivana Vujeva, (između dvije Skupštine)
– izvješće predsjednika nadzornog odbora Branislava Oreškovića (između dvije Skupštine)
– rebalans financijskog plana za 2018.,
– financijski plan za 2019.,
– program rada Saveza za 2019.
Skupština je također donijela jednoglasno odluku  na prijedlog predsjednika Saveza da se članovi izvršnog odbora MARIO RAJTAREVIĆ i VLADIMIR HRČEK razriješe članstva u Skupštini (po osnovi njihova pisanog zahtjeva i zbog nedolazaka na sjednice izvršnog odbora unazad 2g.)
Izvršni odbor sada ima 7 članova, što je po Statutu HKS-a
prihvatljivo, jer Statut predviđa 7-9 članova izvršnog odbora.
Također je Skupština donijela odluku da će se izraditi pročišćeni tekst Statuta i Poslovnika KS VSŽ, koji su unazad par godina doživjeli nekoliko nadopuna i izmjena u pojedinim člancima.
Također treba napomenuti da su nazočni članovi Skupštine na gradskom groblju u Iloku nazočili polaganju vijenca u spomen
prerano preminulom košarkašu i tajniku kluba KK Ilok, te bivšem predsjedniku  Saveza, Marijanu Racu, a na  taj dan održan je i 2. memorijalni košarkaški turnir njemu u spomen, u organizaciji KK Iloka.