o savezu

KS VSŽ se sastoji od Skupštine KS VSŽ ,u koju svaka članica klub daje po tri predstavnika i svaki stručni županijski savez (udruga košarkaških sudaca VSŽ i udruga košarkaških trenera VSŽ) daje po dva predstavnika. Sadašnja Skupština ima mandat 2014.-2016. i ima 18 predstavnika iz 6 klubova ( KK Ilok, HKK Vukovar, KK Borovo-Vukovar , KK Vinkovci, KK Slavonac –  Komletinci, KK Županja, te 4 predstavnika iz županijske udruge trenera -UKT VSŽ (2) i županijske udruge košarkaških sudaca – UKS VSŽ (2). Skupština broji 22 člana. Sadašnje vodstvo izabrano na izbornoj Skupštini  23.12.2016. u  u Vukovaru, i izgleda ovako: KS VSŽ ima i izvršni odbor koji ima  7 – 9 članova i koji upravlja radom Saveza.

Izvršni odbor:

 1. DRAŽEN PEJIĆ – predsjednik Saveza i Izvršnog odbora
  Zivotopis Drazen Pejic 2015
 2. BRANKO KREKMANzamjenik predsjednika
 3. AMIR DELIĆ – član
 4. MILICA ARSENOVIĆ – članica
 5. IGOR MODALEK – član
 6. DAMIR MARIĆ – član
 7. ŽELJKO ILIĆ – član

Tajnik Saveza  KS VSŽ  je IVAN VUJEVA.

Osobe zadužene za zastupanje udruge su predsjednik i tajnik saveza.


Nadzorni odbor 
:

 1. mr. sc. BRANISLAV OREŠKOVIĆ – predsjednik
 2. ZVONKO LEKO – član
 3. DALIBOR ŠANDRK– član
  —–ORGANIZACIJA-—–
  Savez je osnovan 2006, u travnju u Vukovaru. Pokretač osnivanja Saveza je mr. sc. Branislav Orešković. Prvi predsjednik saveza je Ranko Galić, prvi tajnik Josip Papeša, prvi zamjenik predsjednika Miroslav Kraljević.
  2008. godine je došlo do izbora i birano je novo vodstvo na razdoblje (2008.—2012.) predsjednik – Željko Ilić, zamjenik – Tomislav Puljić, tajnik – Željko Zagorac

  1. je došlo do izbora i novo vodstvo je bilo u sastavu : predsjednik – mr. Ivica Baričević, zamjenik – Saša Rajković, tajnik – Tihomir Primorac, i
   12.12. 2014.na redovnoj Skupštini KS VSŽ izabrano je novo vodstvo: Marijan Rac – predsjednik, Branko Krekman – zamjenik predsjednika i Franjo Mareljić – tajnik Saveza.

  Tadašnji prestavnici u Saboru HKS-a su bili : mr.sc.Branislav Orešković-Županja, Željko Ilić-Vinkovci, Saša Rajković-Vukovar.

  Sadašnji predstavnici KS VSŽ u Saboru HKS-a za saziv 2015.-2019. su:

  • DAVOR UŽBINEC, K.K. “CEDEVITA”-Zagreb, podupirući član Skupštine KS VSŽ          
  • mr. sc. BRANISLAV OREŠKOVIĆ, predsjednik NO KS VSŽ.          
  • SAŠA RAJKOVIĆ, predsjednk HKK  “Vukovar”.  

  Na izborima HKS-a 28.6.2015. u Zagrebu kada je izabran novi predsjednik HKS-a Ivan Šuker, među 10 članova UO HKS-a je izabran naš predstavnik mr. sc. Branislav Orešković ,

  Na način da ga je Ivan Šuker predložio na svoju listu kandidata za UO odbor, a Sabor HKS-a ga je izabrao jednoglasno za člana upravnog odbora, sa mandatom na 4 godine.
  CV:
  mr sc Branislav Oreškovic kosarkaski i strucno poslovni CV