7. redovita sjednica Sabora HKS-a, Zagreb, 24. 11. 2018

Naša tri predstavnika u  Saboru HKS-a ispred KS Vukovarsko-srijemske :

Branislav Orešković
Branko Krekman i
Davor Užbinec

sudjelovali su u radu 7. redovite sjednice  Sabora HKS-a
koja se održala u Zagrebu u muzeju Mimara.

Najvažnije stavke te sjednice su bile:

  • Usvojeno je izvješće o izvršenju aktivnosti i financijskog plana HKS-a za 2017. godinu
  • Predstavljeno je revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja HKS-a za 2017. godinu
  • Usvojen je Program rada i financijskog plana HKS-a za 2019. godinu
  • Donesena je odluka o izmjenama i dopunama Statuta HKS-a (pročišćeni tekst Statuta će uskoro biti dostupan na mrežnoj stranici HKS-a)
  • Usvojeno je izvješće Nadzornog odbora HKS-a
  • Usvojeno je izvješće Predsjednika o radu HKS-a.

sabor-hks-24 tudeni 2018 Sabor HKS-a 2018 24 studeni subota